Меню Закрити

Політика обробки персональних даних

(Угода про конфіденційність використання особистих даних)

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Стоматологія CreaLAB, розташований на доменному https://crealab.top/, може отримати про Користувача під час використання їм сайту.

Використання вказаного сайту означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання сайту https://crealab.top/.

  1. Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту» – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені Європейського центру вертебрології, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання Оператором або іншим отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.

1.1.5. «Користувач сайту (Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує сайт.

1.1.6. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» – унікальний мережеву адресу вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

  1. Персональна інформація користувачів, яку обробляє https://crealab.top/

2.1. В рамках цієї Політики під «персональними даними Користувача» розуміються:

2.1.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно в процесі використання сайту, включаючи свої персональні дані. Обов’язкова для надання Послуг інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

2.1.2. Дані, які автоматично передаються https://crealab.top/ в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, дані файлів cookie, інформація про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сайту), технічні характеристики обладнання і програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата і час доступу до https://crealab.top/, адреси запитуваних сторінок і інша подібна інформація.

2.1.3. Інша інформація про Користувача, обробка якої передбачена умовами використання https://crealab.top/.

2.2. Справжня Політика може бути застосована тільки до інформації, що обробляється в ході використання https://crealab.top/, не контролює і не несе відповідальність за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на https://crealab.top /.

2.3. https://crealab.top/ не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак https://crealab.top/ виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

  1. Цілі обробки персональних даних користувачів

3.1. https://crealab.top/ збирає і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання функцій сайту, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов’язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом терміну.

3.2. Персональну інформацію Користувача https://crealab.top/ обробляє в наступних цілях:

3.2.2. Для Зв’язки з Користувачем, в тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання https://crealab.top/, а також опрацювання питань і заявок від Користувача.

3.2.3. Поліпшення якості https://crealab.top/, зручності їх використання, розробка нових Сервісів;

3.2.4. Таргетування рекламних матеріалів;

3.2.5. проведення статичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

  1. Умови обробки персональної інформації користувачів і її передачі третім особам

4.1. https://crealab.top/ зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до внутрішніх регламентами. https://crealab.top/.

4.2. При обробці персональних даних. https://crealab.top/ не обмежений у застосуванні способів їх обробки.

4.3. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб, наприклад, у відгуках про роботу Європейського центру вертебрології або на сторінках з питаннями до фахівців. Користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

4.4. https://crealab.top/ вправі передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:

4.4.1. Користувач висловив згоду на такі дії;

4.4.2. Передача необхідна для використання Користувачем певних функцій https://crealab.top/, або для виконання певної угоди з Користувачем;

4.4.3. Передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;

4.4.4. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов’язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої їм персональної інформації;

4.4.5. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів https://crealab.top/ або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує Угода https://crealab.top/, справжню Політику.

4.4.6. В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням https://crealab.top/.

3.5. При обробці персональних даних користувачів https://crealab.top/ керується законом України «Про персональні дані».

  1. Зміна та видалення персональної інформації. Обов’язкове зберігання даних

5.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частина, звернувшись за допомогою на електронну пошту info@crealab.top.

5.2. Права, передбачені п. 5.1 цієї Політики, можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов’язок https://crealab.top/ зберегти змінену або віддалену Користувачем інформацію на термін, встановлений законодавством, і передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державного органу.

  1. Обробка персональних даних за допомогою файлів Cookie та лічильників

6.1. Файли cookie, що передаються https://crealab.top/ обладнання Користувача і обладнанням Користувача https://crealab.top/, можуть використовуватися https://crealab.top/ для надання Користувачеві персоналізованих сервісів, для таргетування реклами, яка показується Користувачеві, в статистичних та дослідницьких цілях, а також для поліпшення https://crealab.top/.

6.2. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, які він використовував для відвідування сайтів в мережі інтернет, можуть мати функцію заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.

6.3. https://crealab.top/ вправі встановити, що надання певних функцій можливо лише за умови, що прийом та отримання файлів cookie дозволені Користувачем.

6.4. Структура файлу cookie, його зміст і технічні параметри визначаються https://crealab.top/ і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

6.5. Лічильники, розміщені на сайті https://crealab.top/, можуть використовуватися для аналізу файлів cookie Користувача, для збору і обробки статистичної інформації про використання сайту, а також для забезпечення працездатності https://crealab.top/ в цілому або їх окремих функцій зокрема. Технічні параметри роботи лічильників визначаються https://crealab.top/ і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

  1. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації Користувача

7.1. https://crealab.top/ приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

  1. Зміна Політики конфіденційності. чинне законодавство

8.1. Стоматологія Crealab має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується д

ата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

8.2. До цій Політиці і відносинам між Користувачем і https://crealab.top/, що виникають у зв’язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право України.

  1. Додаткові умови

9.1. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти на електронну пошту info@crealab.top.

Оцените page